OGP Euskadin

Konpromisoen araberako lantaldeak

Ekintza-plana inplementatzeko talde operatiboak dira. 2018-2020 Planean bildutako 3 eta 5 arteko konpromiso bakoitzeko eratzen dira eta herritarren parte hartzea dute.

Eginkizunak

  • Proiektuen inplementazioa